Try Our New BETA Version
GO
Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 50 of 324 (0.099 secs)
You searched for: creator:"American Philosophical Society. Library"
[1] 2 3 4 5 6 7     Next    Last
[texts]Salita at buhay na pinagdaanan ni Manrique sa condadong nasasacupan nang reino nang Francia na anac ni Don Guillermo de Luna at si Leonor capatid ni Guillen [microform] - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 47
Keywords: Tagalog language; History in literature
Downloads: 113
[texts]Auit at salita nang buhay na dinaanan ni Santa Regina: virgen y martir - American Philosophical Society Library
Book digitized by Google from the library of the University of Michigan and uploaded to the Internet Archive by user tpb.
Downloads: 322
[texts]Salita at buhay na pinagdaanan nang Haring Don Luis: sa tatlong anac at sa reina Mora - American Philosophical Society Library
Book digitized by Google from the library of the University of Michigan and uploaded to the Internet Archive by user tpb.
Downloads: 347
[texts]Novena á pagdaoat̃ iti milagrosa quen nacascasdaao á catalec cadaguiti di mabalin á si Santa Rita de Casia [microform] - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 25
Keywords: Catholic Church; Novenas
Downloads: 115
[texts]Salita at buhay na pinangyarihan ng mag-asaua na si Juan at si Maria [microform] : sa astrociang ciudad ng imperiong Roma nang panahong una - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 38
Keywords: Tagalog literature; Corridos
Downloads: 121
[texts]Devotión nu pito á ca Domingos ni San José [microform] : Oraciones á dsasalen anu mai confesal canu maicomulgar as canu Capamagemages anu tayuca dana a maicomulgar - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 8
Keywords: Joseph Saint; Catholic Church; Devotional literature, Pampanga
Downloads: 154
[texts]Buhay nang dalawang magcasintahan sa cahariang Borgoña na pinamagatang magcarayap [microfom] : at nang isang pastorang tubo sa villa na naguing asaua nang hari sa isang calabaza - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 36
Keywords: Tagalog literature; Corridos
Downloads: 94
[texts]Novena ó pagsisiam sa nuestra senõra de guia [microform] - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 26
Keywords: Mary, Blessed Virgin, Saint; Novenas; Devotional literature, Tagalog
Downloads: 87
[texts]Salita at buhay na pinagdaanan ni D. Rodrigo at ni Doña Jimena [microform] : sa caharian nang España - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 36
Keywords: Tagalog literature; Corridos
Downloads: 156
[texts]"Ing pama-mali ning maluca" [microform] : balita-ng - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 26
Keywords: Folk songs, Pampanga; Corridos; Pampanga language
Downloads: 125
[texts]Salita at buhay na pinagdaanan nang Haring Asuero [microform] : ni Da Maria at ni Juan Pobre sa bayang Jerusalem - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 38
Keywords: Tagalog literature; Corridos
Downloads: 142
[texts]Buhay nang isang mercader na si Proceso at nang caniyang anac na si María sa caharian nang Ungria [microform] : na hinang̃o sa cuadro histórico, pinag-inataang tinula ng̃ bagong nag-aaral sa caraniuang gauing libang̃an ng̃ Tagalog - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 35
Keywords: Tagalog language; History in literature; Tagalog literature; Corridos
Downloads: 153
[texts]Novena devota del glorioso apostal de Valencia S. Vicente Ferrer [microform] : honor y lustre del orden de predicadores - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 26
Keywords: Vincent Ferrer, Saint, ca.1350-1419; Catholic Church; Novenas
Downloads: 80
[texts]Catinopay cabalicsan na masantos á Rosario [microform] : say inpañguipaalaney ed rosarion naynay pian onganan bantay nen Maria saray indulgenciasto - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 26
Keywords: Mary, Blessed Virgin, Saint; Rosary
Downloads: 160
[texts]Ito, I, caguila-guilalas na sucat pag-aliuan nang sino mang ibig manariuang puso sa pagcalooy [microfilm] - American Philosophical Society. Library
Includes bibliographical references
Keywords: Corridos; Tagalog literature
Downloads: 101
[texts]Novena sa asunción ó pag sagá sang mahal nga virgen sa langit - American Philosophical Society Library
Book digitized by Google from the library of the University of Michigan and uploaded to the Internet Archive by user tpb.
Downloads: 178
[texts]Corrido qñg bie nang queralanan ning Duque Crisauro [microform] : qñg cayarian Francia ampon ing Princesa Armolinda qñg cayaria'ning Bohemia - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 26
Keywords: Pampanga language; Corridos; Folk songs
Downloads: 115
[texts][Devotional writings in Cuyunon] [microform] - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 9
Keywords: Catholic Church
Downloads: 114
[texts]Salita at buhay na pinagdaanan nang dalauang mag-ama [microform] : sa isang aldeang sacop nang reinong España - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 36
Keywords: Philippine literature; Tagalog literature; Corridos
Downloads: 105
[texts]Salita at buhay ni D. Alejandre at ni D. Luis [microform] : sa charian nang Aragon at Moscobia - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 38
Keywords: Tagalog literature; Corridos
Downloads: 112
[texts]Salita at buhay na pinagdaanan nang magcasintahan na si D. Felizardo at ni Da. Rogeria [microform] : sa caharian ng Barcelona - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 36
Keywords: Tagalog literature; Biographical fiction, Tagalog; Corridos
Downloads: 130
[texts]Enciclopedia Filipina [microform] : politica administraciom, legislaciom, comparada, historia, economica, legislaciom financiera, sociologia - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 57
Downloads: 449
[texts]Salita at búhay na pinagdaanan nang Haring Asuero: ni Da Maria at ni Juan Pobre sa bayang Jerusalén - American Philosophical Society Library
Book digitized by Google from the library of the University of Michigan and uploaded to the Internet Archive by user tpb.
Downloads: 347
[texts]Buhay nang Duque Almanzor at ni Mariang matalinong bait [microform] : sa caharian nang Toledo nang panahong na sa capangyarihan nang mañga moro - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 38
Keywords: Tagalog literature; Corridos
Downloads: 117
[texts]Salita at buhay na pinangyarihan ng mag-asawa na si Juan at si Maria [microform] : sa astrociang ciudad ng imperiong Roma nang panahong una - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 38
Keywords: Tagalog literature; Corridos
Downloads: 113
[texts]Lamentación y sagrada pasión de nuestro Señor Jesucristo, stabat y perdón [microform] : sacadas de varios libros - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 17
Keywords: Devotional literature, Spanish; Sacred songs
Downloads: 77
[texts]Salita at buhay na pinagdaanan nang Haring Don Luis [microform] : sa tatlong anac at sa reina Mora - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 38
Keywords: Tagalog literature; Corridos
Downloads: 105
[texts]Corrido qñg bie nang delanan ning metung a migsundalus a mipalaguiuan Juan À Magsusut [microform] : a meapsi qñg "Apostolado de la Prensa" - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 26
Keywords: Pampanga language; Corridos; Folk songs, Pampanga
Downloads: 91
[texts]Buhay nang Duque Almanzor [microform] : at ni Mariang Matalinong Bait sa caharian nang Toledo nang panahong na sa capanyarihan nang manga moro - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 38
Keywords: Tagalog literature; Corridos
Downloads: 132
[texts]Ang pagtatalo ng mga numero [microform] - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 38
Keywords: Tagalog literature; Corridos
Downloads: 144
[texts]Salita at buhay nang principe Oliveros at ñg princesa Armenia sa caharian nang Inglaterra [microform] : at sampo nang buhay ng principe Ortos at ng princesa Blanca na ama at ina ni D. Juan Teñoso sa Reinong Valencia - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 36
Keywords: Tagalog literature; Biographical fiction, Tagalog; Corridos
Downloads: 92
[texts]Pagpatikang kag pagbinahin-bahin sa exposicion Filipina [microform] : didto sa expocision, nga nagapahanumdum sang pagbakal sang Luisiana, nga pagatukurun sa San Luis, Estados Unidos, sa 1904 - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 30
Keywords: Louisiana Purchase Exposition (1904 : Saint Louis, Mo.)
Downloads: 107
[texts]Novena sa mahimayaen ñga Ama si San Agustín [microform] : patron sa dia ñga banua - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 9
Keywords: Catholic Church; Novenas; Caluyanun language
Downloads: 108
[texts]Adalan sa mga Cristianos [microform] - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 9
Keywords: Catholic Church; Cuyunon language
Downloads: 128
[texts]Corrido qñg bie nang queralandalanan Abu-hasan [microform] : o ing macaguising á Máninap - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 26
Keywords: Pampanga language; Corridos; Folk songs, Pampanga
Downloads: 136
[texts]Ang pinagdaanang buhay nang princesa Adriana [microform] : sa kahariang Antioquia at nang principe Pantinople sa imperiong Francia - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 38
Keywords: Tagalog literature; Corridos
Downloads: 144
[texts]Salita at buhay na pinagdaanan ni Manrique [microform] : sa condadong nasasacupan nang reino nang Francia na anac ni Don Guillermo de Luna at si Leonor capatid ni Guillen - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 38
Keywords: Tagalog literature; Corridos; Tagalog language; History in literature
Downloads: 97
[texts]Corrido qñg bie nang delanan ning Principe Erasto qñg Imperio Roma [microform] - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 26
Keywords: Pampanga language; Corridos; Folk songs, Pampanga
Downloads: 92
[texts]El Correo sino-annamita [microform] : ó correspondencia de las misiones del sagrado Orden de Predicadores en Formosa, China, Tung-king, Formosa y Japon - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 52
Keywords: Dominicans; Dominicans
Downloads: 120
[texts]Corrido o buhay na pinagdaanan ni Papa Gregorio [microform] : na tubo sa kaharian ng Napoles - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 38
Keywords: Corridos; Tagalog literature
Downloads: 142
[texts]Corrido qñg bie nang queralanan ning Aring Salomon [microform] : a anac ning Profeta at Aring David - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 26
Keywords: Pampanga language; Corridos; Folk songs, Pampanga
Downloads: 118
[texts][Micellaneous Tagalog literature] [microform] : 4 items in 1 - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 24
Downloads: 236
[texts]Buhay na pinagdaanan ni D. Jaime del Prado [microform] : na anak nang haring Enrico at reina Isabela sa reino nang Ungria - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 36
Keywords: Tagalog literature; Biographical fiction, Tagalog; Corridos; del Prado, Jaime (Fictitious character)
Downloads: 146
[texts]Salita at búhay na pinagdaanan nang Haring Asuero [microform] : ni Da Maria at ni Juan Pobre sa bayang Jerusalén - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 38
Keywords: Tagalog literature; Corridos
Downloads: 96
[texts]Corrido qñg bie nang queralanan Domiciong cuba [microform] : qñg villang almazan ampon ding atlung Diosas a miparmansagan capalaran, sintiñgan at lugud qñg cayaria'ning Persia - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 26
Keywords: Pampanga language; Corridos; Folk songs, Pampanga
Downloads: 140
[texts]Salita at buhay na pinagdaanan ni Manrique sa condadong nasasacupan nang reino nang Francia na ... - American Philosophical Society Library
Book digitized by Google from the library of the University of Michigan and uploaded to the Internet Archive by user tpb.
Downloads: 273
[texts]Novena sa uestra señora de lourdes [microform] : na gagamiton nin magña na sa Archicofradíang, pinamogtac sa simbahan nin magña padeng capuchino sa Manila - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 7
Keywords: Mary, Blessed Virgin, Saint; Catholic Church; Novenas; Bikol language
Downloads: 93
[texts]Novena á pagdaoat̃ iti milagrosa quen nacascasdaao á catalec cadaguiti di mabalin á si Santa ... - American Philosophical Society Library
Book digitized by Google from the library of the University of Michigan and uploaded to the Internet Archive by user tpb.
Downloads: 299
[texts]Diccionario Español-Ibatan [microform] - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 9
Keywords: Ivatan language; Spanish language
Downloads: 965
[texts]Salita at buhay nang doce pares sa Francia [microform] : na campon ng emperador Carlo Magno - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 36
Keywords: Tagalog literature; Corridos
Downloads: 218
[1] 2 3 4 5 6 7     Next    Last
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related collections

americana
michigan_books

Related mediatypes

texts

Terms of Use (31 Dec 2014)